Гъсто населен религиозен свят, в който се изпращат само вярващи хора – последователи на различни религии. Те живеят изолирано – всяка общност в свои Свещени земи. Най-популярните религии на Земята са се запазили, макар с променени названия. Към тях са се присъединили различни неформални движения, които в един или друг момент обществото е въздигнало в ранг на религиозни доктрини.

Думите и действията на жреците определят живота и правилата в общностите. Различията не пречат на търговията. Предприемчиви миряни с благословията на жреците създават Вселенското тържище – пазар за стоки и услуги, произвеждани в отделните райони на планетата.

Общностите на Божата планета често воюват помежду си. Въпреки различията обаче, вярващите единодушно ненавиждат хората от Мъгливия остров и вещерите. Двете групи провокират с тайнственост и пренебрежение към правомощията на жреците.

Повече за Божата планета може да научите от книгата „Каменни трохи“.
 

Божата планета