Планетата е открита от Пионерите преди Разселването, по време на мисия на интерстеларен кръстосвач, но Земята дълго време запазва съществуването й в тайна. В архивите е отбелязана като „Кварта от система ОРХ-6-Поларис“. След грандиозен скандал с укрита информация Земята губи лидерската си позиция, а заедно с нея – и монопола върху транспорта и комуникациите. На Кварта е построен голям транспортен център, тъй като планетата се оказва средищна точка за тунелните пътувания между новите светове. Местоположението е причина там да бъдат изнесени и някои общи административни институции, включително съд, библиотеки и музеи.

Още Пионерите установяват, че в древни времена планетата е била обитавана. Те откриват руини, които впоследствие лингвистката Лили МакВали свързва с популярна легенда от Земята. Хипотезата се потвърждава. Така Кварта бива преименувана на Трасея и става любима изследователска площадка за поколения археолози.

Подробности по откриването на планетата може да научите от книгата „Каменни трохи“.


 

Трасея