8

Археолозите предпочитаха мястото за ежедневна работа. Носеха и почистваха новите артефакти, заснемаха холограми за архива и след това се опитваха да установят значението им в историята на обезлюдената планета. Прашни и вглъбени, те сновяха из района, после се прибираха под