11

Тялото беше на млада жена, която с мъка си поемаше дъх. По устните й се опитваше да се закачи усмивка. Беше жива. Риола повдигна главата на непознатата и поднесе към устните й шишенце с вода, което винаги окачваше на колана