Божата планета

Гъсто населен религиозен свят, в който се изпращат само вярващи хора – последователи на различни религии. Те живеят изолирано – всяка общност в свои Свещени земи. Най-популярните религии на Земята са се запазили, макар с променени названия. Към тях са