Запознайте се с тримата протагонисти:

Протагонисти (главни герои)

И останалите групи герои: