След Разселването основна част от учените се съсредоточава на Да Винчи. Изключение правят инженерните и технически специалисти, изпратени на Хайтек. На планетата се създава една единствена Академия на науките и изкуствата. Йерархичната система от звания постепенно се разпада. Част от специалистите работят като преподаватели. Останалите се занимават само с научна дейност.

Всеки гражданин работи по избрана от него тема, като периодично отчита резултатите. Тези, които не успяват да започнат или довършат собствени проекти, получават задания от останалите светове. Темите се регистрират в специални информационни центрове. Финансирането – както и за останалите светове – се осигурява чрез Земята.

На планетата са обособени две провинции. Провинция Верн е разположена в умерени горски ширини и там учените творят на спокойствие. Провинция Аполония – за хората на изкуството – се намира на брега на спокоен океан.

В административен план управлението на двете провинции е напълно различно – за благополучието на Верн отговаря кмет, избиран на случаен принцип. В Аполония залагат на съвет с представители от отделните творчески гилдии.

Повече за планетата Да Винчи може да научите в книгата „Каменни трохи“.


 

Да Винчи