Запознайте се с тримата главни герои:

  • Одис Изкусния – член на общността на Кожените, внук на Тери и Лили МакВали
  • Шармила Кабеша – езиковед/лингвист от Да Винчи, дъщеря на известна певица
  • Асмир Саабс – асалаф, син на първожрец Джахра
  •  
    В секцията за четене ще откриете откъси, свързани с всеки от тримата.

И останалите групи герои:

Азбучен показалец на имената


[fb_button]