Едната „половинка“ от бинарна планета, на два тунелни прехода от Божата планета. Радикална фракция от последователи на лунния сърп, наричаща себе си „асалафи“, основава там самостоятелна колония с намерение да се превърне в бъдещ религиозен център и политически фактор.

 

Саладин