Оцеляло след екологична катастрофа, човечеството създава куполни градове и съсредоточава живота си в тях. Управлението е поето от Междуградски конклав. Националните, етнически, религиозни и социални различия са отмрели, но традициите в следенето и контрола над гражданите са запазени и доразвивани.

В един момент пренаселеността на планетата се оказва критичен проблем. Учени и специалисти се насочват към намиране на решение. Разселването се оказва без алтернатива. Създадена е фондация „Айзък Азимов“, с чиято помощ се осъществяват пионерски междузвездни пътувания за откриване на подходящи планети.

Земята задълго остава управленски, икономически, транспортен и комуникационен хегемон. След събития, довели до разкриване тайната на тунелните пътувания старата планета губи водещата си роля. Създаден е Автономен съвет, който изземва контролните функции на земляните. Децентрализацията на управлението се задълбочава още повече след създаването на нови, независими колонии.

 

Земя
Отбелязана с: