Протагонисти (главни герои)

Запознайте се с тримата протагонисти: Одис МакВали – член на общността на Кожените, внук на Тери и Лили МакВали Шармила Кабеша – езиковед/лингвист от Да Винчи, дъщеря на известна певица Асмир Саабс – асалаф, син на първожрец Джахра Саабс