Асалафи (колония Саладин)

Асалафи – радикални последователи на лунния сърп Джахра Саабс – първожрец на асалафите, основател на колония Саладин и баща на Асмир Нафиса Саабс – първа съпруга на Джахра и майка на Асмир Лиса Саабс – втора съпруга на Джахра, родом

Семейство МакВали и роднини

Тери МакВали – дядо на Одис, физик и изследовател, родом от Бойна звезда, участник в събитията в „Каменни трохи“ Лили Йерба-МакВали – съпруга на Тери и баба на Одис, лингвист и изследовател, родом от Звездна градина, участник в събитията в

Основни участници в събитията

(по реда на появата им) Кая (Синият оракул) – предсказателка (интуита) от Мъгливия остров, участник в събитията в „Каменни трохи“ Сола Донис – старейшина на вещерите, лекар, участник в събитията в „Каменни трохи“ Паскал Амол (Пако) – учен, математик, участник

Протагонисти (главни герои)

Запознайте се с тримата протагонисти: Одис МакВали – член на общността на Кожените, внук на Тери и Лили МакВали Шармила Кабеша – езиковед/лингвист от Да Винчи, дъщеря на известна певица Асмир Саабс – асалаф, син на първожрец Джахра Саабс