5

Хавраш не вярваше във всеобщото благоденствие. Подозираше, че сертифицираното богатство ще остане в подземието на първожреца, който ще разпределя благините между асалафите от колонията. Не се съмняваше, че собственото му участие в тази мисия ще бъде възнаградено подобаващо. Златото, заделено