12

Оставаше седмата дума: ната. Изглеждаше, че тя не е свързана с никаква трасианска етимология. След всички усилия младата езиковедка бе открила звуково и смислово сходство в латински и иврит. Латинският се беше утвърдил в по-късни времена, затова заложи на иврита.

11

Тялото беше на млада жена, която с мъка си поемаше дъх. По устните й се опитваше да се закачи усмивка. Беше жива. Риола повдигна главата на непознатата и поднесе към устните й шишенце с вода, което винаги окачваше на колана

10

Трасея го посрещна с шума на механични товарачи, които старателно обхождаха вътрешността на капсулата. Хангарът беше почти празен и четирите робота се насочиха към пътешественическия костюм, който изглеждаше неестесвено издут. Няколко секунди той остана неподвижен. Забавляваха го напразните усилия на

9

Без да се двоуми, той настигна туристите. Изпревари с усмивка млада двойка от Хайтек и неколцина гърбоноси старци, унесени в безмилостен спор. Озова се на лентата до нацупена златокоска с пухкаво кученце. Перфектното телосложение и крещящото облекло издаваха земния й

8

Археолозите предпочитаха мястото за ежедневна работа. Носеха и почистваха новите артефакти, заснемаха холограми за архива и след това се опитваха да установят значението им в историята на обезлюдената планета. Прашни и вглъбени, те сновяха из района, после се прибираха под

7

Хорското любопитство със сигурност бе една от причините, довели Одис на гъсто населената Божа планета. Скрил след Разпределението част от името си, той бързо се беше приобщил към свободолюбивите Кожени. След завършване на обучението, което тук се състоеше предимно в

6

─ Случилото се онзи далечен ден бе доказателство, че хората могат да постигнат всичко, когато са единни – продължи Пако. В гласа му се прокрадна носталгична нотка. – В Деня Гебура различни мирогледи, възможности и начин на живот се изправиха

5

Хавраш не вярваше във всеобщото благоденствие. Подозираше, че сертифицираното богатство ще остане в подземието на първожреца, който ще разпределя благините между асалафите от колонията. Не се съмняваше, че собственото му участие в тази мисия ще бъде възнаградено подобаващо. Златото, заделено

4

Като всеки граничен свят, базата бе добре укрепена. Погледната отгоре, външната й защита напомняше каменна стена, построена в незапомнени времена на Земята от антична чаена цивилизация. За разлика от други стражеви колонии, Нифлхайм бе рядко населена. Мистерията около първата експедиция