10

Трасея го посрещна с шума на механични товарачи, които старателно обхождаха вътрешността на капсулата. Хангарът беше почти празен и четирите робота се насочиха към пътешественическия костюм, който изглеждаше неестесвено издут. Няколко секунди той остана неподвижен. Забавляваха го напразните усилия на