Трасея го посрещна с шума на механични товарачи, които старателно обхождаха вътрешността на капсулата. Хангарът беше почти празен и четирите робота се насочиха към пътешественическия костюм, който изглеждаше неестесвено издут.
Няколко секунди той остана неподвижен. Забавляваха го напразните усилия на скенерите да го идентифицират. След като не откриха в паметта си код, който да съответства на товара, те предпазливо откачиха коланите и с предупредителни сигнали започнаха подготовка за изнасяне.
Мъжът бавно сви десния си крак към гърдите, след това рязко го изпъна, забивайки пета в най-близкото механо. Механото се разклати, изгуби равновесие и се строполи назад, събаряйки останалите три.

10
Отбелязана с: