Глава 7: Заклинания

Асмир напусна кабинета на баща си със смесени чувства. Плановете изглеждаха добри, но цялата история с добива на златния прах го тревожеше. Не получи задоволително обяснение за нуждата от заклинание. Бе станал свидетел на химико-енергиен процес, чиято същност остана скрита