Глава 21: У дома

(откъс) Без да се двоуми, той настигна туристите. Изпревари с усмивка млада двойка от Хайтек и неколцина гърбоноси старци, унесени в безмилостен спор. Озова се на лентата до нацупена златокоска с пухкаво кученце. Перфектното телосложение и крещящото облекло издаваха земния

Глава 7: Заклинания

Асмир напусна кабинета на баща си със смесени чувства. Плановете изглеждаха добри, но цялата история с добива на златния прах го тревожеше. Не получи задоволително обяснение за нуждата от заклинание. Бе станал свидетел на химико-енергиен процес, чиято същност остана скрита

Глава 3: Дневникът

Шармила протегна ръка. Тетрадката бавно се придвижи към разтворената й длан, привлечена от невидим магнит. Тя погледна младежа до себе си. Беше се вторачил в двуизмерния екран. Не беше забелязал отместването. „Става все по-силно и по-досадно“ – отбеляза наум младата

Глава 2: Наследникът

Главната улица на Тържището гъмжеше от народ. Накичили глави и вратове със символите на своята вяра, божиите хора настървено обменяха едели[1] и стоки. За кратко шумът от пазарлъците бе заглушен. Два яки двуколесара изскочиха с ръмжене от тясна алея. Врязаха

Глава 1: Пътешествениците

(откъс) Посрещна ги самотата на отдавна неизползван, полуразрушен входен комплекс. Три от шестте менхира лежаха безпомощно съборени в прахта. Край тях се търкаляха малки и по-големи късове, отчупени при падането. Останалите три портални камъка стърчаха тъжно на фона на здрачаващия