Глава 1: Пътешествениците

(откъс) Посрещна ги самотата на отдавна неизползван, полуразрушен входен комплекс. Три от шестте менхира лежаха безпомощно съборени в прахта. Край тях се търкаляха малки и по-големи късове, отчупени при падането. Останалите три портални камъка стърчаха тъжно на фона на здрачаващия