Глава 2: Наследникът

Главната улица на Тържището гъмжеше от народ. Накичили глави и вратове със символите на своята вяра, божиите хора настървено обменяха едели[1] и стоки. За кратко шумът от пазарлъците бе заглушен. Два яки двуколесара изскочиха с ръмжене от тясна алея. Врязаха