Първата си книга („Каменни трохи“) издадох с псевдонима Инге Нера. На сайта на книгата подробно съм обяснила произхода му. За онези, които проявяват любопитство, но не им се прехвърлят страници, ще го кажа и тук: псевдонимът съдържа информация за образованието ми и любимите ми чужди езици.

  • Инге – немското звучене подсказва за пристрастието ми към езика на Гьоте и Меркел 😉

  • Нера – препраща ви веднага към испанския, към който също имам специално отношение.

  • Прочетени като една дума, двете имена звучат като „ингенера“ [ingenera], т.е. инженер (за любопитните: магистър по телекомуникации от ТУ София).

Всъщност, ако прочетете книгите ми, ще се убедите, че не само авторският псевдоним, но и повечето от имената на героите не са случайни.

Псевдонимът
Отбелязана с: