База Нифлхайм беше тъжно и неугледно място. Беше разположена в преходната зона на планетата, на границата между изпепеляващия зной и вледеняващия мрак. Дълга и тясна, тя се простираше почти по цялата ширина на сумрачния междинен пояс. Енергийните панели бяха струпани в близост до осветената страна, където поемаха живителната сила на местното слънце, докато спалният район се намираше на ръба на вечното нощно небе. Работните и социалните постройки бяха разхвърляни между тях.
Като всеки граничен свят, базата бе добре укрепена. Погледната отгоре, външната й защита напомняше каменна стена, построена в незапомнени времена на Земята от антична чаена цивилизация. За разлика от други стражеви колонии, Нифлхайм бе рядко населена. Мистерията около първата експедиция разколебаваше потенциалните заселници. Обстоятелствата около смъртта на Тери МакВали даваха простор за спекулации и подхранваха страховете. Нови пътешествия през порталния комплекс така и не бяха организирани. За повечето хора планетата остана известна като „краят на света“.

2
Отбелязана с: