Асалафи – радикални последователи на лунния сърп

  • Джахра Саабс – първожрец на асалафите, основател на колония Саладин и баща на Асмир
  • Нафиса Саабс – първа съпруга на Джахра и майка на Асмир
  • Лиса Саабс – втора съпруга на Джахра, родом от Да Винчи
  • Меап Саабс – трета съпруга на Джахра
  • Мойед – втори жрец на асалафите, помощник и приятел на Джахра
  • Хавраш Алдей – помощник на Джахра и приятел на сина му Асмир
  • Салме Алдей – майка на Хавраш
Асалафи (колония Саладин)