(по реда на появата им)

  • Кая (Синият оракул) – предсказателка (интуита) от Мъгливия остров, участник в събитията в „Каменни трохи“
  • Сола Донис – старейшина на вещерите, лекар, участник в събитията в „Каменни трохи“
  • Паскал Амол (Пако) – учен, математик, участник в събитията в „Каменни трохи“
  • Хилперих Егуски – водач на обществото от Мъгливия остров
  • Боян – телекинезист от Мъгливия остров, син на първожреца на Дарзала
  • Сехт – трасианец
Основни участници в събитията