Археолозите, ръководени от тимлид Есмералда МакВали (Есме), работят върху разкопки на Трасея. Основни членове на екипа, които се споменават в книгата, са (по реда на появата им):

  • Риола – реставратор и приятелка на тимлида
  • Глориан – старши лингвист
  • Зауре (Заза) Далих – историк
  • Ибер – трасиолог
  • Смилт – тектоник
  • Бриян – антрополог
Екипът на археолозите