(по азбучен ред)

  • Ичтен – велиф, последовател на лунния сърп и приятел на сем. Саабс
  • Линук Дорф – сертификационен химик от Верн, Да Винчи
  • Та Кхай – креар
  • Токей – колобър, първожрец на Дарзала
  • Якоб Дорадо – приятел на Одис от общността на Кожените
Епизодични герои