Ето че стигнахме до последната част от моите бележки.

Дотук разгледахме хипотези, които отреждат на розетата от Плиска астрономически, астрологични и /или календарни функции. Представих ви и различни преводи на знаците, изписани върху лъчите. За разчитането им бяха използвани разнообразни, предимно азиатски езикови източници.

Съществуват обаче и други изследвания. При тях знаците от розетата са съпоставени с Линеар А и Линеар Б. Става въпрос за крито-микенската писменост, която, въпреки огромното желание на гърците, така и не е разчетена през техния език (т.е. крито-микенците не са говорили гръцки). Авторите се позовават на сходствата между знаците от розетата и тези на линеарните писма. Ето и съпоставката, която са направили:

Приликата наистина заслужава внимание. Единствено „широкото Ъ“ (Голяма носовка) е обърнато на 180 градуса и прилича на „Щ“.

И така, като използвали тези сходства, привържениците на линеарното писмо направили следния прочит на розетата:

Седемте думи сякаш нямат връзка помежду си. Изследователите обаче са открили такава. Ще цитирам обяснителния текст от блога на П. Серафимов:

Комбинацията на  сянка, буря и пек навява на мисълта, че розетката е използвана за предсказване на времето или за календар. Седемте лъча не са проблем. Днес имаме четири сезона, но в древността разделението на годишните времена било съвсем различно.

Какво излиза? Пак стигнахме до календара…

П. Серафимов все пак допълва:

„Разбира се, думите от розетката може да имат преносно значение и да се окаже , че функцията на старобългарския артефакт не е част от календар, а нещо съвсем друго. Поради липса на допълнителна информация по този въпрос се въздържаме от спекулации. Най-важното е, че на комбинацията от старобългарски руни( разположени по всеки лъч) може да се даде смисъл, като се приложат звукови стойности въз основа на приликите с линеарните писмености.“

Съгласна съм! Важно е да дадем смисъл на разчетеното.

Също така смятам, че Линеар А и Б могат да се окажат истинският ключ към разгадаване на надписа. Сходствата между толкова много знаци едва ли са случайни. Що се отнася до тълкуването на сричките, личното ми мнение е, че върху розетата е изписано цяло послание, не отделни думи.

Именно това свое мнение разработих в книгата си. Направих си труда да намеря сричковата писменост на крито-микенците и, също като останалите изследователи, се заех да сглобявам думи. Но не какви да е, а смислено навързани. Такива, от които да се образува изречение. И не какво да е изречение, а космически мъдро, насочено към потомците – въплъщение на митовете за силата на розетата от Плиска.

Някои от знаците „лепнаха“ веднага. Други приех с известно приближение. За начало на посланието взех любимия си лъч: вижте видео
Резултатът от този мой прочит оформих в кратко видео.

А какво се получи като цяло и кои са скитниците, споменати в заглавието на романа, ще разберете, когато го прочетете. 😉

 

Poзетата от Плиска – част III