„Коя е причината, че всички се спъват в числото 7? То е много старо число – който си позволи да излезе от числото 7, една съчица да вземе, убиват го с камъни. Ако кажете една лоша дума, веднага на въжето ще увиснете. Такова е числото 7, никому не прощава. Евреите, които взеха числото 7 за свещено и като начало на леточисление, виждате, че няма народ, който да е страдал толкова много, колкото евреите. Строго число е седмицата.“

Петър Дънов

 
Репутацията на числото седем е като най-тайнственото и свръхестествено число. Твърди се, че е числото на завършения цикъл. Използвано в магическите ритуали, изразява овладяването на природните стихии, на видимия и невидим свят, символизира акта на съзиданието, еволюция, видоизменение, съзряване…

Ще бъде трудно да изложа всички суеверия, религиозни, окултни и мистични факти и символики, свързани с числото седем, затова не се сърдете, ако списъкът по-долу не е пълен:

Според Свещеното писание седем е съвършеното число. То управлява времето и пространството.
В Стария и Новия завет числото седем се споменава 770 пъти.

За християните седем е символ на сътворението, но седем са и смъртните им грехове (гняв, алчност, завист, лакомия, похот, високомерие, леност).

В ислямската традиция съществуват седем пророци (Адам, Ной, Авраам, Моисей, Давид, Иисус, Мохамед). Пак седем са и вратите към рая, и стъпалата към ада.

В Египет седем е символ на вечния живот, числото на бог Озирис.

В Китай думата за „седем“ звучи като „зараждане“ и „живот“.

В древна Гърция седем е символ на Аполон. Аполон се родил в седмия ден на месеца, а неговата лира имала седем струни.

В шумерските магически, епически и хронографски трудове се говори за: 7 порти, 7 планини, 7 воини, 7 свещени пламъка.

В античността хората решили, че седем трябва да са чудесата на света.

В приказките се говори за седем братя и седем сестри, седем са и джуджетата на Снежанка.

„Седем с един удар“ е девизът на Храбрия шивач.

Шумерският герой Зиусудра поставил седем човека в една преграда на ковчега-кораб (спасявал хора от потоп преди Ной).

Ние, българите, си имаме и свети седмочисленици.

Седем са дните от седмицата.

Седем са континентите.

Седем са основните цветове на дъгата.

Седем са музикалните тонове.

Седем денонощия продължава лунната фаза.

Седем били видимите небесни тела, влияещи върху живота на хората (Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Юпитер) – на тях са кръстени и седемте дни на седмицата.

В поговорките и разговорките също не липсва седмица:

  • „На седмото небе съм“
  • „Седем пъти мери, един път режи“
Мистериозното число 7