Още бележки под линия

Несекващите бележки под линия понякога са досадни, а и разсейват вниманието. Затова запазих част от обясненията за тук – онези, които се интересуват, ще ги прочетат, а другите няма да се затормозяват с излишна информация. Вали – управител (тур.) –

Произход на имената

Харесва ми имената на героите да имат допълнително значение, а не да бъдат обикновена последователност от букви. Ето етимологията на някои от тях: Шармила – срамежлива (инд.) Амбика – индийска богиня на храбростта и силата Дагда – келтски/ирландски бог, наричан още

Знаците от първия лъч

Предлагам ви кратко видео, свързано с един от лъчите. Може да сравните моя прочит на знаците с този от споменатата по-горе статия. Ще забележите, че аз съм си позволила много по-малка свобода в тълкуването. Това ми дава надежда, че макар

Poзетата от Плиска – част III

Ето че стигнахме до последната част от моите бележки. Дотук разгледахме хипотези, които отреждат на розетата от Плиска астрономически, астрологични и /или календарни функции. Представих ви и различни преводи на знаците, изписани върху лъчите. За разчитането им бяха използвани разнообразни,

Poзетата от Плиска – част II

Както споменах, с втората част от моите бележки ще надникнем в различните опити за разчитане надписа от розетата. Някои от прочитите имат обосновка, други просто са подхвърлени на читателите като аксиоми. Пример за втория вид е следното твърдение от сайт

Poзетата от Плиска – част I

През 1961 година, при археологически разкопки в първата българска столица Плиска, проф. Станчо Ваклинов открива необикновена находка, станала по-късно известна като „розетата от Плиска“. Розетата от Плиска е старобългарски артефакт от периода VII – IX век. Представлява бронзова звезда със